Dnia 12 marca 2020 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. mentoringu…

  • by

Dnia 12 marca 2020 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. mentoringu, której członkowie odbyli już pierwsze spotkania na poziomie zakładów/pracowni/grup badawczych, po których wyłoniono mentorów. Pełna lista osób będzie widniała na stronie internetowej Szkoły Nauk Przyrodniczych. Następnym krokiem w ramach mentoringu SNP będą spotkania doradcze mentorów z osobami wnioskującymi o grant. Kolejne spotkanie Komisji zaplanowane zostało w II połowie kwietnia.