Roboczy Zespół ds. opracowania szczegółowego programu kształcenia

 1. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików (WB) – przewodnicząca
 2. prof.  UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński (WNGiG,  Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego)
 3. prof. UAM dr hab. Maciej Major (WNGiG,  Instytut Geoekologii i Geoinformacji)
 4. prof.  UAM dr hab. Jacek Michniewicz (WNGiG, Instytut Geologii)
 5. prof.  UAM dr hab. Jakub Rybka (CZT)
 6. prof. UAM dr hab. Anna Woźniak (CNBM)
 7. prof. dr hab. Jacek Radwan (WB, Instytut Biologii Środowiska)
 8. prof. dr hab. Joanna Deckert (WB, Instytut Biologii Eksperymentalnej)
 9. prof. UAM dr hab. Anita Szwed (WB, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka)

Celem prac Zespołu będzie: 

 • przygotowanie założeń szczegółowego programu kształcenia w sekcji Szkoły Doktorskiej –Nauki Przyrodnicze
 • przygotowanie oferty przedmiotów do wyboru
 • opiniowanie obsady kadrowej do prowadzenia poszczególnych przedmiotów
 • doskonalenie jakości kształcenia. 

Terminy spotkań:

 1. 16/06/2020 r.
 2. 25/06/2020 r.
 3. 01/07/2020 r.
 4. 08/07/2020 r.
 5. 15/07/2020 r.