Notatka z drugiego posiedzenia Komisji ds. Mentoringu (17.02.2020)

  • by

Dnia 17 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. mentoringu, podczas którego podjęto decyzje o zorganizowaniu spotkań na poziomie zakładów/pracowni/grup badawczych uświadamiające w jakim celu Komisja została powołana. Wynikiem takich spotkań będzie wyznaczenie osób, które będą mentorami oraz tych, które potrzebują konsultacji jeżeli chodzi o pisanie grantów. Komisja podjęła również decyzję, że obecnie nie będą brane pod uwagę osoby, które grantu nie mają, ale są wykonawcami w innym projekcie oraz pracownicy powyżej 65 roku życia. Rozpoczęcie mentoringu planowane jest na przełomie kwietnia/maja.

Kolejne spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 roku, o g. 12.00.