Dyskusja nad utworzeniem nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów magisterskich w Szkole Nauk Przyrodniczych

  • by

8.czerwca 2020 odbyło się spotkanie dużej grupy pracowników, doktorantów i studentów Wydziałów Biologii i Nauk Geograficznych i Geologicznych. Tematem spotkania było zapoczątkowanie debaty  nad utworzeniem wspólnego, interdyscyplinarnego kierunku dwuletnich studiów magisterskich w języku angielskim. W czasie tego owocnego spotkania przedstawiono szereg opinii dotyczących: potencjalnych kandydatów (studenci polscy vs studenci z różnych krajów), sposobów uczenia (tutoring, studia praktyczne, uczenie oparte o badania naukowe), oczekiwanych efektów uczenia (wąsko sprofilowani specjaliści vs ogólnie wykształceni studenci z potencjałem twórczym). Po ustaleniu silnych kierunków badawczych na obu wydziałach, a także po uwzględnieniu już prowadzonych na obu wydziałach kierunków studiów, zasugerowano zainicjowanie bardziej szczegółowej dyskusji nad potencjalnym kierunkiem studiów . Miałby być on skoncentrowany na zagrożeniach przyrodniczych (Bio-Geo-Hazards), a także na dotykających nas obecnie zmianach klimatycznych, wieloaspektowych zmianach globalnych ,  na adaptacji człowieka do zmian klimatycznych, ekologicznych i ekonomicznych będących konsekwencją globalnego ocieplenia, i na różnych strategiach zapobiegania tym zmianom. Kierunek powinien holistycznie ujmować te zagadnienia, uwzględniając procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne, ich zmiany w czasie i w przestrzeni, a także te związane z aktywnością człowieka, zanikaniem ekosystemów, siedlisk i wymieraniem gatunków. Wiele zagrożeń jest związanych ze zmianami klimatycznymi (np. coraz częstsze i gwałtowniejsze huragany, pojawianie się nowych patogenów takich jak wirusy, bakterie i grzyby uwalniane przykładowo  z kriosfery). Aby zrozumieć obecne negatywne zmiany, należy poznać  procesy zachodzące w przeszłości, ich wpływ na globalne cykle biogeochemiczne i ewolucję życia aby ostatecznie móc zdefiniować, zapobiec lub przynajmniej zminimalizować przyszłe katastrofy.